Idea i Koncepcja

Jesteśmy ugrupowaniem, które nie korzysta z dotacji budżetu państwa. Swoje działania prowadzimy wyłącznie dzięki składkom członków i wsparciu osób podzielających nasze przekonania. Zachęcamy do wpłaty na rzecz Prawicy Rzeczypospolitej, które można dokonywać na:

na bieżącą działalność partii:

Prawica Rzeczypospolitej
02-781 Warszawa, ul. Kolbego 14/17

Nr rachunku:
72 1440 1101 0000 0000 0802 0148

Dokładne dane wpłacającego
(adres kod, miejscowość ulica numer domu i mieszkania)

W tytule wpłaty należy podać PESEL osoby wpłacającej.
np. SKŁADKA CZŁONKOWSKA (PESEL 92121400575) lub
DAROWIZNA (PESEL 81121400575)
!!! Wymóg Państwowej Komisji Wyborczej !!!

na finansowanie kampanii wyborczej:

Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ’15
ul. Mokotowska 71/5, 00-530 Warszawa

Nr rachunku:
PKO BP 28 1020 1013 0000 0702 0404 2594

Dokładne dane wpłacającego
(adres kod, miejscowość ulica numer domu i mieszkania)

W tytule wpłaty należy podać PESEL osoby wpłacającej.
Dar na KWW Kukiz’15 – wyb. do PE 2019, PESEL (darczyńcy), zam. w RP, kandydat…
!!! Wymóg Państwowej Komisji Wyborczej !!!

Krajowe Biuro

Prawica Rzeczypospolitej

Krzysztof Kawęcki

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Lech Łuczyński

Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Lidia Sankowska – Grabczuk

Rzecznik prasowy Prawicy Rzeczypospolitej