Silna Polska dla cywilizacji życia

założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej

Przynależność od tysiąca lat do cywilizacji zachodniej a od kilku lat do Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek aktywnego kształtowania instytucji europejskich, aby służyły równocześnie naszej Ojczyźnie i wszystkim narodom Europy. Dlatego:

 1. Zawarcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.
 2. Wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej przez Polskę, wspieranie państw, które ją odrzucają.
 3. Traktatowe zawiązanie „wzmocnionej współpracy” państw Europy Środkowej.
 4. Zachowanie samodzielności walutowej przez Polskę.
 5. Promocja i ochrona traktatowych praw Polski i przeciwdziałanie naruszaniu ich przez władze Unii Europejskiej.
 6. Utrzymanie Wspólnej Polityki Rolnej w dotychczasowym wymiarze i równość dopłat.
 7. Przeciwdziałanie koncepcjom budowy armii europejskiej.
 8. Zachowanie handlowych granic Europy. Niezawieranie traktatu TTIP.
 9. Wzmocnienie finansowe państw chroniących granic Unii Europejskiej przed nielegalną imigracją.
 10. Rozszerzenie praw pomocy publicznej należnej wschodnim krajom związkowym Niemiec na państwa Europy Wschodniej.
 11. Ochrona wolności i bezpieczeństwa chrześcijan poza Europą
 12. Obrona praw Polaków mieszkających w państwach Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do niemieckich Jugendamtów.
 13. Potępienie komunizmu jako zasadniczy filar europejskiej polityki pamięci.
 14. Wprowadzenie ochrony praw społeczności polskiej do polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej.