Bawer Aondo - Akaa

w okręgu małopolskim – dr teologii, aktywny działacz na rzecz pełnej ochrony życia i praw niepełnosprawnych.