dr Tomasz Piotr Rzymkowski (kandydat Kukiz'15 popierany przez Prawica Rzeczypospolitej)

32 lata, mąż Małgorzaty i ojciec Franciszka, Tymoteusza i Huberta. Doktor nauk prawnych KUL. Poseł na sejm RP. Wiceprzewodniczący klubu poselskiego Kukiz’15. Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej ds. Amber Gold. Autor monografii naukowej: „Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”. Kandydat popierany przez Prawicę Rzeczypospolitej.

tel:

e-mail: